Moderna Kompetenser

#12 Anders Wikström: “Innovation är något nytt som skapar värde på en marknad”.

Anders Wikström förklarar hur en kan använda storyboarding i innovationsprocesser.

Leave a Comment.