Moderna Kompetenser

#16 Ida Bodén”Big data är stora datamängder som finns överallt”