Moderna Kompetenser

#17 “Magdalena Ericsson: “Haka fast vid passionen”

I denna veckas podcast får vi besök av Magdalena Ericsson som jobbar på Hammer och Hanborg med digitala transformationer. Digitaliseringen har öppnat upp för nya arbetsmöjligheter, nya sätt att rekrytera och framförallt nya kompetenser. Vi pratar om hur du kan hitta digitala supertalanger och att vi ska blicka bortom det otänkbara. Magdalena ger dig konkreta tips och idéer på vad du ska söka efter när du letar efter riktiga ”Change Makers”.

Leave a Comment.