Moderna Kompetenser

#18 Niclass Björlund: ”Det är bara att inse att det sker ett teknikskifte över hela linjen”

I denna veckas podcast får vi besök av Niclass Björlund som jobbar på musikförlaget Edition Björlund. Nicke delar med sig utav sin långa historia från musikbranschen och deras smärta och hjärta när branschen gick från vinylskivan till fullt digitaliserad. Vilka paralleller kan du dra till din egen bransch och vardag.

Leave a Comment.