Moderna Kompetenser

#19 Jakob Palmblad ”Internet sänker alla inträdesbarriärer”

I denna veckas podcast får vi besök av Jakob Palmblad som arbetar som konsult på Ernst Young numera EY. Han förklarar hur han hjälper sina kunder med att digitalisera sig och hur han konkret hjälper dom att uppdatera deras affärsmodell till en som fungerar bättre i den digitala världen. Jakob berättar också om hur viktigt det är för dagens företag att digitalisera sig för att förenkla för sina kunder och han beskriver också hur annorlunda kundresan ser ut idag än tidigare. Man behöver utnyttja alla kompetenser i ett företag och digitaliseringen hjälper att koppla ihop människor och data menar Jakob.

Leave a Comment.