Moderna Kompetenser

Archive

#40 Anna Frankzen Starrin ”Filterbubbla”

I podcast 40 och får besök av Anna Frankzen Starin, Hon jobbar idag som trend och omvärldsanalytiker, kultur antropolog och kommunikatör. Anna driver sitt eget företag och har nyligen kartlagt framgångsfaktorer för städer i framtiden. Vi pratar mycket om framtiden, robotar, medborgarlön, innovation, filterbubblor på sociala medier och mycket mer!

#39 Peter Vaigur ”Fattar man köpbeslutet på fakta eller känsla?”

I denna podcast får vi besök av Peter Vaigur, forskningsledare på ProSales Institute. Peter och ProSales forskar kring försäljning, framför allt business-to-business-försäljning. Vi slår hål på flera myter kring försäljning, bland annat hur den ”perfekta” säljaren ska vara. Är det den extroverta snackpåsen eller den balanserade arbetsmyran som presterar bäst? Vi ...