Moderna Kompetenser

#27 Elin Öberg, ”Dags att skrota CV:et på riktigt”

I denna veckas podcast får vi besök utav Elin Öberg, som vill skrota cv:et helt och hållet. Något hon har insett efter sina 10 år i rekryteringsbranschen. Elin pratar om hur viktigt det är för företag i dag att jobba med strategisk rekrytering för att hitta rätt kompetens och att samtidigt koppla ihop de kommersiella varumärket med arbetsgivarvarumärket.

Hon ger som alla våra gäster tre konkreta tips för lyckad rekrytering. Hur ser framtidens rekrytering ut? De besvarar vi i denna podcast och mycket mer.

Leave a Comment.