Moderna Kompetenser

#28 Susanne Birgersdotter, ”Allt är möjligt med mod”

I podcast 28 får vi besök av grundaren av både spelbolaget iGOTCHA AB och app-bolaget Stockholmapplab. Allt är möjligt om man har mod, säger Susanne Birgersdotter. Utan tidigare kunskapar inom programmering så bestämde hon sig för att göra en app då hennes dotter introducerades för multiplikationstabellen.

Susanne pratar om sin väg in i tech-branschen och ger flera tips på hur du ska tänka när du skapar en app, leda ett team och hur du ska få investerare att tro på dig!

Leave a Comment.