Moderna Kompetenser

#29 Johan Hägerström, ”Bättre och tryggare värld med bättre kommunikation”

I podcast 29 får vi besök utav Johan Hägerström, chefredaktör för VR-sverige och vi pratar om vad virtuall reality är och vilka användningsområden och möjligheter det finns kring VR. Varför inte låta en Harvard proffesorer undervisa för 50.000 elever samtidigt med möjlighet för både praktisk och teoritisk träning i virtuall reality?

Det är bara tekniken som fattas men vi är snart där, menar Johan. Många tänker säkert på spel när man pratar om VR men möjligheterna är betydligt större än så, i podden pratar vi om vilka användningsområden som kommer att dyka upp med VR och vilka branscher man redan idag kan applicera virtuell verklighet på och mycket mer. Johan delar också med sig utav tre tips kring VR.

Leave a Comment.