Moderna Kompetenser

#34 Anna Bloth Karling ”Nå ut till hela organisationen”

I denna podcast får vi besök av Anna Bloth Karling, VD och grundare för mjukvarubolaget Hubbster. Hubbster använder ett digitalt verktyg för att öka medvetenheten kring strategier, värderingar och aktivering. De mäter insatser för att snabbt se att företaget är på väg i rätt riktning och vilka möjligheter man har, som alla våra gäster lämnar Anna tre tips för att jobba med aktivering och strategier.

Leave a Comment.