Moderna Kompetenser

#35 Let The Cat Out ”All framgångsrik verksamhetsförändring börjar alltid hos dig själv.”

I detta avsnitt får vi besök av grundarna till Let The Cat Out, Michael Fridholm och Christina Skoglund. Båda med en bakgrund inom kommunikation, tech och förändringsarbete. Vi befinner oss i ett paradigmskifte som i hög grad kommer att innebära automatisering, robotisering, artificiell intelligens och ett mind shift till systemisk förståelse.

Detta öppnar upp för nya affärsmodeller. Ett stort intresse för hur man åstadkommer beteendeförändring mot bakgrund av digitaliseringen, lade grunden för starten av Let The Cat Out. Vi pratar också om hur befintliga organisationsmodeller, verksamhetssystem och sociala strukturer styr medarbetare på beteendenivå istället för att motivera dem genom tydliga intentioner. De lämnar även tips på hur du kan driva förändringsarbete i ditt företag.

Leave a Comment.