Moderna Kompetenser

#38 Ann-Sofie Forsmark ”Hälsa på jobbet- är vi dumsnåla med vår tid?”

I detta avsnitt får vi besök av Ann-Sofie Forsmark. Hon driver företaget Formstark hälsa och är en av två grundare till podcasten Health For Wealth. Ann-Sofie pratar om begreppet ”riktig hälsa” och menar att ta hand om sina medarbetare är både lönsamt, produktivt och hållbart. Hon ser tydliga mönster och vissa system som företag sitter fast i. I dessa system måste alla anpassas sig efter stora förändringsarbeten men ingen eller lite tid för reflektion och välmående.

Det finns mycket ny forskning och kunskap om hjärnan som Ann-Sofie ser kan användas i större utsträckning i organisationer. Hon menar att hjärnan bl a behöver mer trygghet och tillhörighet för att t ex uppfatta merförsäljningspotential. Anställda ställer högre krav idag än tidigare och att meningsfullheten och VARFÖR är viktigt hos företag och organisationer. Ann-Sofie lämnar så klart tre tips på hur du kan jobba med välmående och hälsa i ditt företag eller organisation.

Leave a Comment.