Moderna Kompetenser

#39 Peter Vaigur ”Fattar man köpbeslutet på fakta eller känsla?”

I denna podcast får vi besök av Peter Vaigur, forskningsledare på ProSales Institute. Peter och ProSales forskar kring försäljning, framför allt business-to-business-försäljning. Vi slår hål på flera myter kring försäljning, bland annat hur den ”perfekta” säljaren ska vara. Är det den extroverta snackpåsen eller den balanserade arbetsmyran som presterar bäst?
Vi pratar även om skillnaderna mellan olika generationers attityder till försäljning och hur platsannonser skulle kunna förändras för att attrahera unga talanger till försäljningsyrket. Peter lämnar som alla våra gäster 3 tips om hur du ska jobba kring försäljning.

Leave a Comment.