Moderna Kompetenser

#40 Anna Frankzen Starrin ”Filterbubbla”

I podcast 40 och får besök av Anna Frankzen Starin, Hon jobbar idag som trend och omvärldsanalytiker, kultur antropolog och kommunikatör. Anna driver sitt eget företag och har nyligen kartlagt framgångsfaktorer för städer i framtiden.
Vi pratar mycket om framtiden, robotar, medborgarlön, innovation, filterbubblor på sociala medier och mycket mer!

Leave a Comment.