Moderna Kompetenser

#42 Ulrica Åström ”Jämställdhet och mångfald”

I avsnitt 42 får vi besök av Ulrica Åström i en fristående uppföljning från avsnitt 4. Ulrica arbetar med att utveckla organisationer inom ledarskap, projekt- och processledning inom CSR och hållbarhet med fokus på jämställdhet och mångfald. I veckans avsnitt bjuder Ulrica på tips och råd kring hur du och just ditt företag kan arbeta för att öka jämställdheten och mångfalden på er arbetsplats.

Vi återkommer även till några ämnen som vi vidrörde i delar av förra avsnittet och resonerar kring om det är något som har förändrats till det sämre eller bättre.

Leave a Comment.