Moderna Kompetenser

#47 Johan Staël Von Holstein ”Bästa vore om både Facebook och Google dog ut”

I avsnitt 47 får vi besök av Johan Staël Von Holstein som har en utbildning på Stockholms Universitet, Harvard samt MBA kurser på INSEAD. Han började sin karriär inom Kinneviks gruppen och har själv drivit flera egna framgångsrika bolag därefter.

Johan investerar och hjälper i nuläget startups att växa och drivs av att dela med sig av sina egna erfarenheter och idéer. Han skriver även artiklar åt flera olika mediehus, framförallt Metro.

Leave a Comment.