Moderna Kompetenser

#48 John Mellkvist ”Ålderism”

I detta avsnitt får vi besök av John Mellkvist. Vi pratar om ålder och ålderism. John har bestämt sig för att förbättra vår attityd till ålder, minska åldersdiskrimineringen och tycker det blir allt viktigare att ha både yngre och äldre i företag och organisationer.

Detta speciellt då forskning visar på att vi kommer få en mycket högre medelålder framöver. John jobbar på Mindmakers PR med kommunikations- och farmtidsfrågor och har under senaste tiden lagt mycket av sin egen tid för att skapa ett öppnare samtal kring ålder. Johns arbete har fått stor uppmärksamhet och han har i sommar varit gäst i både SVT Gomorron Sverige, TV4 Nyhetsmorgon och SR P4 Stockholm.

Leave a Comment.