Moderna Kompetenser

#49 Richard Andersson ”Det fantastiska med försäljning”

Vi får höra resan från 14 åringen som sålde koksbollar till att idag 16 år senare ha 300 anställda. Richard Andersson från Bafob pratar om försäljning, hur man blir en framgångsrik säljare och vad som är hans framgångsrecept. Ett avsnitt med försäljning i fokus.

Leave a Comment.