Moderna Kompetenser

#5 Peter Markenvard och Nina Kvist ”Du äger inte ditt varumärke själv längre”

Nina Kvist och Peter Markenvard från Markenvard kommunikation lär Pelle och David om värdet av sociala medier.

Leave a Comment.