Moderna Kompetenser

#56 Sarah Scheller “Hur man skapar skillnad”

Besök av verksamhetsansvarig Sarah Scheller från Raoul Wallenberg Academy. I avsnitt 56 fokuserar vi på civilkurage och hur man skapar skillnad. Raoul Wallenberg Academy jobbar idag med att stärka värdegrunder på skolor samt stärka eleverna som individer.

Leave a Comment.