Moderna Kompetenser

#58 Julpodden “En sammanfattning av 2017”

Vi lyfter fram delar från några av de mest insiktsfulla avsnitten under 2017.
Tack alla ni som har lyssnat, deltagit och stöttat oss att fortsätta producera nya avsnitt.
Som tack har vi skänkt mat-paket till krigsdrabbade i Syrien till ett värde av 5000 kr via röda korset.
Vi på Moderna Kompetenser önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år.

Leave a Comment.