Moderna Kompetenser

#62 “Karin Hägglund – Våga möta dina känslor”

I det sextioandra avsnittet pratar vi med karatemästaren, föreläsaren och ledarskapskonsulten Karin Hägglund. Vi pratar om sorg, hur man vänder en motgång till framgång, varför det är viktigt att vara snäll mot sig själv och om vikten av att våga prata om sina känslor.

Leave a Comment.