Moderna Kompetenser

#67 Åsa Wikforss – “ Alternativ Fakta Finns Inte”

I avsnitt nummer sextiosju får vi besök av Åsa Wikforss professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.
Vi pratar om vad kunskap, alternativ fakta, Donald Trump, vad det är med den mänskliga kunskapen som gör att vi hamnar där vi hamnar och mycket mer.

Leave a Comment.