Moderna Kompetenser

#80 Lotta Naglitsch – “Gymnasievalet är viktigt med det är inte ett livsval”

Hur har ni gjort era karriärval?

Idag gästas vi av Lotta Naglitsch som arbetar som föreståndare för skolverkets lärlingscentrum.

I avsnittet berättar Lotta bland annat om att:

• Vi måste prata om arbetslivet i mycket tidigare ålder.

• Lärlingsutbildningar är ett sätt att säkra sin kompetensutveckling.

• Ditt gymnasieval behöver inte vara ett livsval.

Det blir ett spännande samtal om att ta vara på kompetenser.

Leave a Comment.