fbpx

nulägesanalys

vad är Nulägesanalys?

I början av varje kundresa börjar kunden med ”jag vill” och börjar föreställa sig att köpa en tjänst eller produkt. När kunden sedan hör av sig för ett köp så har en väldigt stor andel av kunderna redan bestämt sig.

Att gå från en ordermottagning till en ökning av försäljningen handlar om just den insikten – Kunden har i stort sett redan bestämt sig vilket innebär att din behovsanalys inte ska baseras på det kunden vill ha utan det den inte vet att den vill ha. 

digital marketing, seo, google

1

Jag vill

2

Jag letar

3

Jag jämför och hittar den tjänsten som passar mig bäst.

4

Jag har hittat min leverantör.

Mall nulägesanalys hemsida

Vill du göra en nulägesanalys av din hemsida? Ladda ned vår mall.

varför nulägesanalys?

De flesta företag är idag noga med att följa trender via Google Analytics eller ett företagsanpassat digitalt automatiskt verktyg. Datan är ovärderlig för att se vilka kampanjer och vilka inlägg som fungerar, och kanske ännu viktigare, vad är det som inte fungerar. Att tolka datan är en färdighet som kräver både digital och analog kompetens.

Dessvärre hänger inte de nyvunna data insikterna med över till de som aktivt ska sälja in tjänsterna utan de har andra datakällor som ofta är ett CRM system eller i värsta fall en excelfil nerladdad lokalt på säljarens dator.  I vissa fall får säljavdelningen besked om att nu genomför vi den här PR-kampanjen, men det är alltför ofta första linjens support och säljorganisationen får veta det genom att följa sin egen facebook sida. 

Förändra målsättningar​

Vill du veta hur du går vidare för att lyckas med Smarketing?

Hur fungerar nulägesanalys?

Genom Smarketing kopplar vi ihop detta och säkerställer att vi hela tiden får input från dialog med kunderna (digital och analogt) så att vi även här ser vad som fungerar och vad som fungerar sämre. 

Nulägesanalys

En förutsättning för att definiera hur ni ska dra nytta av Smarketing och mäta dess effekt är att tydligt definiera nuläget, det vill säga var organisationen befinner sig innan implementeringen sker.

Workshop för målsättning och målgrupp

Visionen är att skapa långsiktigt genuint innehåll där den digitala kommunikationen är ett verktyg för att uppnå varumärkets syfte och budskap – och även de affärsmässiga målen. Genom denna workshop tittar vi gemensamt på nuläget och definierar mål och målgrupp.

Strategi & innehållskalender​

Efter workshopen görs en strategi och innehållskalender utifrån workshopen och de affärsmässiga målen. ​

Hittade du något intressant?

Anna pratar gärna om hur en nulägesanalys skulle kunna hjälpa dig och ditt företag. 

Anna Fundin